Prodej PYROTECHNIKY
>> > ZDE < <<
Ohňostroje Krupička
Ohňostroje -

Zákony a vyhlášky

Pyrotechnické výrobky (třídy nebezpečí)

Pyrotechnické předměty pro zábavné účely se zařazují podle stupně nebezpečnosti do I., II., III. třídy nebezpečí. Pyrotechnické předměty pro technické účely se zařazují podle stupně nebezpečnosti do podtříd T0 a T1 . Výbušné předměty se zařazují do třídy IV. a podtřídy T2, a vztahují se na ně předpisy o výbušninách.

Prodej a používání pyrotechnických předmětů

Prodávat se mohou jen pyrotechnické předměty uvedené do oběhu podle § 4 . Používat se mohou jen v souladu s návodem k používání. Třída I a podtřída T0 mohou být prodávány osobám mladším 18 let. Třída II a podtřída T1 mohou být prodávány jen osobám starším 18 let. Třída III může být prodávána jen osobám s kvalifikací odpalovače ohňostrojů.

Věkové omezení prodeje zábavní pyrotechniky (kategorie CE)

Pyrotechnické výrobky uvedené na trh se nesmí dodávat ani jinak poskytovat osobám, které nedosáhly věkové hranice:

15 letPokud jde o zábavní pyrotechniku kategorie 1.
18 letPokud jde o zábavní pyrotechniku kategorie 2.
21 letPokud jde o zábavní pyrotechniku kategorie 3.
21 letPokud jde o ostatní pyrotechnické výrobky kategorie P1 nebo divadelní pyrotechniku kategorie T1.

Věkové hranice se nevztahují na osoby s odbornou způsobilostí, které mohou nabývat pyrotechnické výrobky i před dosažením stanoveného věku.

Odborná způsobilost (kategorie CE)

Odborná způsobilost se vyžaduje pro kategorii 4., kategorii P2, kategorii T2.

Nabídka
Kontakt

Mapa

OHŇOSTROJE Krupička
Ke Křížkám 166
107 00 Praha 10 - Dubeč

Prodejna
Po-Pá 09.00 - 18.00

Tel.: +420 272 706 963
Mob.: +420 731 445 413

E-mail: info@ohnostroje.cz

Eshop: petardy.cz

další info
Nahoru